Ambassade i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:08:04

Sarialanka embassy

Gordian Oranika Close, Abuja
embassyLæs mere

Embassy of Ukraine

Olu Awotesu Street, Abuja
embassyLæs mere

Mongolia Hon Consulate

V. W. Osisidgwu Crescent, Abuja
embassyLæs mere

Embassy of the Philippines

No. 453-B, A Close,, 14 Road, Off 2nd Avenue,, Gwarinpa, Abuja
embassyLæs mere

The Apostolic Embassy

Airport Road, Abuja
embassyLæs mere

Embassy of Zimbabwe

No. 60, Parakou Crescent, Off Aminu Kano Crescent, Wuse II, Abuja, FCT
embassyLæs mere

Äquatorial Guinea Embassy

Dakala Street, Abuja
embassyLæs mere

Gambia Embassy

Umudim Street, Abuja
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning