Pengeautomat i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:08:23

Unity Bank Atm

Tak Continental Estate, Life camp, Abuja, FCT
atmLæs mere

Skye Bank - Gwarimpa Gallery 3

3Road Avenue, Beside Mr Biggs, Gwarinpa, Abuja
atmLæs mere

Skye Bank - Chembian ATM

Chembian Plaza, Gwarinpa, Abuja
atmLæs mere

Fidelity Bank Plc

Opposite Danjams Plaza 3Road Avenue, Gwarimpa, Abuja
atmLæs mere

United Bank For Africa - ATM

City Plaza, Abuja
atmLæs mere

Fidelity Bank

Plot 1207, Awolowo Way Area 8
bankLæs mere

Enterprise Bank - Utako

1121 Obafemi Awolowo Way, Abuja
atmLæs mere

Guaranty Trust Bank ATM

Federal Civil Service Club, Opposite V. I. O Office, Utako, Abuja
atmLæs mere

First Bank Bank of Nigeria PLC

Suite G13A, ABM Plaza, Plot 23, Ekukinam Street, Opp Utako Market, Utako, Abuja, FCT
atmLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning