Universitet i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:11:19

Formazione technology

suite B40,First Floor Danziyal Plaza Opp NNPC Mega Station CBD Abuja Nigeria, Abuja Nigeria
universityLæs mere

LightSpeed Colors Studios

Plot 963, Koko Abubakar Street, Adamu Fika Street, Abuja
universityLæs mere

National Postgraduate Medical College of Nigeria

Plot 1102, Medical and Dental Council Plaza, Cadestral Zone B11, Off Oladipo Diya Road, Kaura District, Abuja, FCT
universityLæs mere

The Seminar People

No. 71, 6th Avenue, Phase - 2, Adkan Estate, Gwarinpa, Abuja
universityLæs mere

NIGERIAN UNIVERSITIES E-LEARNING PROGRAM

8 Mike Akhigbe Way, Abuja
universityLæs mere

Global International College

66 Ebitu Ukiwe Street, Abuja
universityLæs mere

VM Technologies LTD

Plot 503 Obafemi Awolowo Way Jabi District Utako Federal Capital Territory NG
universityLæs mere

Qriocity Systems Global Limited

Plot 460 Joseph Adetoro Street,, Abuja
book_storeLæs mere

African Business School

42, BEFS Plaza, Abuja
universityLæs mere

Kings Ville College

Plot 1450, Jahi Cadastral Zone, Jahi District, Abuja
universityLæs mere

F.C.T Institute of Technical and Vocational Education

4, Ngozi Okonjo Iweala Way, Utako, Abuja, FCT
universityLæs mere

National Open University of Nigeria

Airport Road, Abuja
universityLæs mere

Institute of Development Administration of Nigeria

Suite 129/131, Ambeez Plaza, Plot 2121, Ndola Crescent, Zone 5, P.O. Box 4706, Wuse, Abuja, FCT
universityLæs mere

Leadway Training And Technology Institute

Suite 315, Third Floor, Anbeez Plaza, Opp. Old, Corporate Affairs Commission (CAC), Wuse Zone 5,, Abuja., Abuja
accountingLæs mere

NTNU Staff Quarters-II

NTNU Campus, Abuja
universityLæs mere

Institute of Development Finance and Project Management

1009, Anbeez Plaza, Ndola Street, Abuja
universityLæs mere

Raphigreat Institute Of Technology

Suite S35, 2nd Floor, Ameden Plaza, Beside Ministry Of Works, Mabushi District, Abuja, FCT
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning