Finansiere i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:28:14

Nigeria Police Divisional Headquarters

Abuja
policeLæs mere

Waxride Residence

Plot 728, Olu Agabi Close, Life Camp, Abuja, Abuja
lodgingLæs mere

Technoexportstroy (Nig) Ltd.

Plot 1136, Aliyu Muhammed Road, Abuja
general_contractorLæs mere

B & K

Olu Agabi Close, Abuja
point_of_interestLæs mere

Unity Bank Atm

Tak Continental Estate, Life camp, Abuja, FCT
atmLæs mere

Crew Foundation

5 Aliyu Mohammed Road, Abuja
point_of_interestLæs mere

Tak continental

life camp, Abuja
point_of_interestLæs mere

Hemas Hotel

2 Adamu Fika Street, Abuja
lodgingLæs mere

Monarch Gardens estate entrance

Abuja
lodgingLæs mere

School Knowledge Centre

Inside Government School Life Camp, Abuja
point_of_interestLæs mere

The Troisea Tie & Suit Shop

2 Olu Agabi Close, Life Camp, Abuja, FCT
clothing_storeLæs mere

RSET

Jabi, 13 Adamu Fika Street, Abuja
point_of_interestLæs mere

Formazione technology

suite B40,First Floor Danziyal Plaza Opp NNPC Mega Station CBD Abuja Nigeria, Abuja Nigeria
universityLæs mere

Templecom Group

Olu Agabi Close, Abuja
point_of_interestLæs mere

Government Secondary School Gwarimpa

Abuja
premiseLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning