Skole i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:08:46

Government Secondary School

Abuja
schoolLæs mere

L.E.A Nursery And Primary School

life-camp, Abuja
schoolLæs mere

Grand Ville Nur/Pri and Sec School

Abuja
schoolLæs mere

CELTRAS/SSLT/RDM BUILDING

Abuja Campus, behind Faculty of Management Science Building, Uniport
schoolLæs mere

MBS Gifted INT'L School

10 MBS Gifted Int'l School, Abaji, Abuja
schoolLæs mere

Anglican International Academy Abuja, Nigeria

Abuja
schoolLæs mere

DARUL ULUM SCHOOLS

Fillin-Dabo, Off Saburi Railway Bridge, Dei Dei
schoolLæs mere

LEA GIRI II

along lokoja express way, behind unibuja qtrs, Abuja
schoolLæs mere

Brickhall school

Off games village expressway, Abuja
schoolLæs mere

Ischolars International School

Abuja
schoolLæs mere

Almanar Basic Education

life camp
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning