Hospital i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
00:21:06

DAUGHTERS OF CHARITY OF ST. VINCENT'S DE PAUL HOSPITAL, KUBWA - ABUJA

Abuja
hospitalLæs mere

Limi HOSPITAL and Maternity

Abuja
hospitalLæs mere

Primary health centre

Gordian Oranika Close, Abuja
hospitalLæs mere

Charitos BO Hospital

Plot D22, Aco Estate, Life Camp
hospitalLæs mere

Trust Charitos Hospital

Plot 879/880, Idris Ibrahim Crescent, Obafemi Awolowo Way, Abuja
hospitalLæs mere

Gwarinpa General Hospital

Abuja
hospitalLæs mere

EL-RAPHA HOSPITALS AND DIAGNOSTICS

Abuja
hospitalLæs mere

Nisa Premier Hospital

15/21 Alex Ekwueme Way, Jabi, Abuja, Nigeria, Abuja
hospitalLæs mere

Zuba General HOSPITAL

Zuba Garki Road, Abuja
hospitalLæs mere

Julius Berger Medical Services Ltd - Julius Berger Clinic Abuja

6 J.T. Useni Way, Abuja
hospitalLæs mere

Arewa Specialist Hospital and Diagnostic Center

31 Alex Ekwueme Way, Abuja
hospitalLæs mere

Pearl Family Hospital & Special Need Center

1A 3rd Avenue, By 33 Road EFAB Estate, Life Camp, Abuja, FCT
hospitalLæs mere

Everlasting care hospital

Abuja
hospitalLæs mere

Nizamiye Hospital

Plot 113 Sector S Cadastral Zone, Life Camp, Abuja
hospitalLæs mere

Ultramed Hospital, Gwarinpa

Abuja
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning