Cafe i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:41:17

annietomblog

chosen Plaza, Mpape
cafeLæs mere

Moda Phones And Cyber Cafe

shop gbp6 old banex
cafeLæs mere

PrinceBest Printing Planet

SuiteA22, Danziyal Plaza, Central Area
cafeLæs mere

Mama's Cafe

Opp. Holy Family Catholic Church, Abuja, FCT
cafeLæs mere

Diovisio Cafe

232 21 Rd, Kado Estate 21 Road, Abuja
cafeLæs mere

Infinity tyres

1st Avenue, Abuja
cafeLæs mere

Food Court Jabi Lake Mall

Abuja
cafeLæs mere

Cake Boulevard Cafe & Bakeshop

First floor, AlphaCell Plaza, beside NIPCO Gas Station
cafeLæs mere

Champions Reliable Auto

24 Ebitu Ukiwe Street, Abuja
cafeLæs mere

Stephies Ice Palace

Suite 029/030, The Kings Plaza, Ahmadu Bello Way, Kado, Abuja, Federal Capital Territory
cafeLæs mere

Valor Game Café

Gwarinpa, House, 78 35 road, 3rd Avenue Estate
cafeLæs mere

Valor Game Café

Gwarinpa, House 78b,34 road 3rd avenue Estate
cafeLæs mere

AHMED TENDERHEART

Trafford Hotel, 2nd Avenue, Abuja
cafeLæs mere

CHRISS WORLD CYBER CAFE

22 1st Avenue, F.H.A Lugbe, Airport Road, Federal Capital Territory, Nigeria
cafeLæs mere

Muby's Shawarma Spot

corne shop. Gwarimpa., 14 ROAD/ ABDULWAHAB FOLAWIYO Street, Abuja
cafeLæs mere

Waffles And Cream

130 3rd Avenue, Abuja
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning