Tak continental i Abuja

Åben kort
Lokal tid:
00:38:24
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
life camp, Abuja, Municipal Area Coun, NG Nigeria
Kontakter telefon: +234
Latitude: 9.0744201, Longitude: 7.4035902
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Pius Joseph

  Pius Joseph

  ::

  It a cool place for hangouts

 • Oluwasanmi Sknington

  Oluwasanmi Sknington

  ::

  Tak Continental has a serene environment, with a feel of nature. Restaurant by the pool, Gym and outdoor sitting area. You would love it either winding down in the evening or a romantic quiet dinner.

 • Charles Benjamin Arum

  Charles Benjamin Arum

  ::

  They have nice swimming pool, cool Bush bar, WiFi for costumers and it's a place to relax with family and friends

 • Grace Nwigwe

  Grace Nwigwe

  ::

  Great food. Lovely ambience. Always nice for dinner or to take the kids swimming.

 • Rita Llorente

  Rita Llorente

  ::

  Good place for living in green neighborhood even though the houses are old.

Nærmeste Punkt af interesse:

The Troisea Tie & Suit Shop

2 Olu Agabi Close, Life Camp, Abuja, FCT
clothing_storeLæs mere

Unity Bank Atm

Tak Continental Estate, Life camp, Abuja, FCT
atmLæs mere

B & K

Olu Agabi Close, Abuja
point_of_interestLæs mere

Templecom Group

Olu Agabi Close, Abuja
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning