Letbane station i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
00:22:10

Desværre, der er ingen steder i Nigeria

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Nigeria Police Divisional Headquarters

Abuja
policeLæs mere

Waxride Residence

Plot 728, Olu Agabi Close, Life Camp, Abuja, Abuja
lodgingLæs mere

Technoexportstroy (Nig) Ltd.

Plot 1136, Aliyu Muhammed Road, Abuja
general_contractorLæs mere

B & K

Olu Agabi Close, Abuja
point_of_interestLæs mere

Restaurant

The Clubhouse Restaurant And Gym

TAK Continental Estate, 11 Aliyu Mohammed Road, Abuja
restaurantLæs mere

Fudiquekitchen (Freshly homemade meals)

Suncity Estate
restaurantLæs mere

Dico's Fast Food

silverBird cinemas memorial drive
restaurantLæs mere

Logi

Waxride Residence

Plot 728, Olu Agabi Close, Life Camp, Abuja, Abuja
lodgingLæs mere

Hemas Hotel

2 Adamu Fika Street, Abuja
lodgingLæs mere

Monarch Gardens estate entrance

Abuja
lodgingLæs mere

Medical And Health Lodge Annex

Tajudeen Kotun Crescent, Abuja
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning