Laps New World Hotel i Abuja

Åben kort
Lokal tid:
00:48:42
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
364, Obafemi Awolowo Way, Abuja, Municipal Area Coun, NG Nigeria
Kontakter telefon: +234 805 527 3019
Latitude: 9.0612303, Longitude: 7.4224032
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Tolulope Omoniwa

  Tolulope Omoniwa

  ::

  Where you get hotel accommodation at an affordable rate..

 • Omeje Chimdalu

  Omeje Chimdalu

  ::

  Cool and cozy place to be. A home away from home.

 • Habu Dauda

  Habu Dauda

  ::

  Nice hotel. Prices are a bit high for Abuja.

 • Ori Julius

  Ori Julius

  ::

  their comfort and security is fantastic the environment is nice

 • ekene nwibo

  ekene nwibo

  ::

  It's World class hotel with international cuisine. Services rendered is very nice

Nærmeste Logi:

Alexis Hotel & Conference Centre

Obafemi Awolowo Way, Jabi, Abuja, Nigeria., Abuja
lodgingLæs mere

Nda'li Appartments, Plot 904

Abuja
lodgingLæs mere

Grand Cubana Hotels,

6 Ebitu Ukiwe Street, Abuja
lodgingLæs mere

La Don Hotels

2 Ndagi Mamudu Close, Abuja
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning