Indkøbscenter i Abuja

Åben kort
Lokal tid:
00:33:40

StyleByMiztique

The Kings plaza, Suite 217 Ahmadu Bello Way, On Next Cash And Carry Expressway opposite NAF conference centre Jahi
shopping_mallLæs mere

Bin-Halal Store

Life Camp, Abuja, FCT
shopping_mallLæs mere

Power Builders Global Resources Limited

Suite A 13, Gwarinpa Ultra Modern Market, Along Karmo Road, Gwaripa 1,, Abuja
shopping_mallLæs mere

Gwarinpa Ultra Morden Market

Zuba Garki Road, Abuja
shopping_mallLæs mere

Decent Shelter Plaza, Lifecamp

Abuja
shopping_mallLæs mere

M.I.B Plaza

Ahmadu Bello Way, Abuja
shopping_mallLæs mere

Multipurpose Shopping Complex Jabi

Abuja
shopping_mallLæs mere

OPTICKA VISION

Ahmadu Bello Way, Abuja
shopping_mallLæs mere

Providence Plaza

28 3rd Avenue, Abuja
shopping_mallLæs mere

Cornerview plaza abuja

Cpi Lias Estate, Off Life Camp, Kafe District, Abuja, FCT
shopping_mallLæs mere

Bodecode Technology Limited

Suite 25A Sabondale Shopping Complex, Jabi District
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier i Abuja

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning