Steder i Abuja

Åben kort
Lokal tid:
11:38:13

3J’s Hotels

31 P.O.W. Mafemi Crescent, Abuja
lodgingLæs mere

AES Luxury Apartments

Plot 1118, Daki Biu District, Along Jabi Airport Road, Opposite CITEC Estate.
lodgingLæs mere

Laps New World Hotel

364 Obafemi Awolowo Way, Abuja
lodgingLæs mere

Chida Int'l Hotel

224 Solomon Lar Way, Abuja
lodgingLæs mere

Sheer Luxury Apartments and Suites

35 Umaru Dikko Street, off Mike Akhigbe Way, Jabi, Abuja
lodgingLæs mere

Western Dreams Hotel

Idris Ibrahim Crescent, Abuja
lodgingLæs mere

Bed and Breakfast

Flat 2, Block B, Haven Estate Zuba-Garki Road, Abuja, Abuja
lodgingLæs mere

Sefcon Suites & Apartment

Plot 11, Block 1, Waterfront avenue by Setraco, Gwarinpa Municipal Area, Abuja
lodgingLæs mere

Big Pepper Apartment

70 Ebitu Ukiwe Street, 7
lodgingLæs mere

Springs Sparadise

22 IBM Haruna Street, Abuja
lodgingLæs mere

Top Rank Hotels Galaxy

245, P.O.W. Mafemi Crescent
lodgingLæs mere

The Guardian Newspapers,Abuja

415 Obafemi Awolowo Way, Abuja
point_of_interestLæs mere

Hotel De Lamitel Annex

Banex Fly-over
lodgingLæs mere

Abuja Investment Company Limited

No. 4, PMB 302, Investment House, Nkwere Street, Off Muhammadu Buhar, Garki 2, Abuja
point_of_interestLæs mere

Evangelical Reformed Church Of Christ

Abuja
churchLæs mere

Nisa Premier Hospital

15/21 Alex Ekwueme Way, Jabi, Abuja, Nigeria, Abuja
hospitalLæs mere

Gwarinpa Estate

Gwarinpa Estate
sublocality_level_1Læs mere

📑 Alle kategorier i Abuja

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning