Steder i Sokoto

Åben kort
Lokal tid:
12:01:58

T. Toro Global Ventures

No. 263, Bafarawa Housing Estate, Old Airport Area, Sokoto
point_of_interestLæs mere

Foursquare Gospel Church In Nigeria

Plot No. 9/10 Offa Road, Old Airport, Sokoto
churchLæs mere

NIMC, Dambuwa, Sokoto

Sokoto
point_of_interestLæs mere

NCCF Family House

Dambuwal, Tambuwal-Gadaichi-Gummi Road
lodgingLæs mere

Amirul Muminina Model College Sokoto

Sokoto
schoolLæs mere

Photographs

Old Airport Area, Sokoto
point_of_interestLæs mere

Oando - Gusau Road Service Station

Gusau Road, Sokoto
point_of_interestLæs mere

Nigeria Deposit Insurance Corporation (Sokoto Zonal Office)

2, Gusau Road, Sokoto
bankLæs mere

Nccf Secretariat and Family House Dambuwa

Gusau Road, Sokoto
healthLæs mere

Balato Nursery Primary And Secondary School

Near Police Station Road, Sokoto
schoolLæs mere

Federal Govt. College Sokoto

Sokoto
schoolLæs mere

NAWAWI FOUNDATION CENTRE

GWIWA EKKA,, Sokoto
museumLæs mere

ATA Office

Tangaza Road, Sokoto
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Sokoto

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning