Steder i Lagos

Åben kort
Lokal tid:
06:57:48

Eaglespark 1960

7 Obokun Close Off Johnson Street, Off Obafemi Awolowo Way, Ikeja
lodgingLæs mere

The Snug

30, Commercial Avenue, Sabo, Yaba, Lagos
lodgingLæs mere

Green House Hotel And Suite

26, Adisa Bashua Street Off Adelabu Street, Surulere, Lagos
point_of_interestLæs mere

Texaco Station

St. Finbarr's College Road, Lagos
gas_stationLæs mere

T & S Hospital

Agege Motor Road, Lagos
hospitalLæs mere

ABC Transport

22 Ikorodu Road, Lagos
point_of_interestLæs mere

Precinct Comfort

20 Harvey Road, Lagos
lodgingLæs mere

Ojuelegba Scan Centre

Ojuelegba, Oju Elegba Rd, Lagos
healthLæs mere

9Mobile Ecare Centre, Ilupeju.

359 Agege Motor Road, Lagos
point_of_interestLæs mere

RCCG Chapel of His Glory

Obayan Street, Lagos
point_of_interestLæs mere

RCCG Strongtower Parish

Community Road, Lagos
point_of_interestLæs mere

GTBank POS

Leatherworld Ltd, No. 47, Joel Ogunnaike Street, Gra Ikeja, Lagos
point_of_interestLæs mere

Cherrybay Hotel

1, Rosamond Street Off Ramos Street, Surulere, Suru Lere
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Lagos

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning